Gellérthegyi lakás

Az 1927-ben épült   4+1 szintes ház – hasonlóan a Gellérthegy ezen lejtőjén elhelyezkedő többi építményhez – építése óta kisebb-nagyobb károkat szenvedett.

A a környékbeli felújított ingatlanok kapcsán már elvégzett talajmechanikai vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy különböző vastagságú és tulajdonságú vízzáró rétegek húzódnak a felszín alatt, és a károsodásokat ezen rétegvizek mozgása okozhatja.

A talajmozgások megszüntetése nem lehetséges, de hatásainak csökkentése egy jól megtervezett vízelvezetési rendszerrel illetve falszigeteléssel megoldható.

 

A társasház határozatot hozott ezen munkálatok elvégzésével kapcsolatban, és a következő teendők elvégzését rendeli meg:

 

Az elvégzett vizsgálatok megállapították, hogy a jelenlegi állapot a lakhatást és a vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, de esztétikai szempontokból és a további károsodások elkerülése érdekében célszerű lenne az alapmegerősítési, csatorna- és szigetelési felújítást elvégezni, ezért a társasház megtette az állagmegóvás első lépéseit. Készíttettünk egy műszaki tervet, amely a statikai- és talajvizsgálati jelentések alapján a következő munkálatok elvégzését tartalmazza:


 
Elvégzésre kerülne:

1. Sávalap és koszorú munkái:
-
Meglévő betonjárda és betonlépcső bontása
- Munkaárok földkiemelése kézi erővel, alaptest mellett
- Munkaárok dúcolása majd bontása, szakaszolt átépítéssel
- Kutató munkaárok kiemelése alaptest alatt
- Meglévő sávalap sarokvésése gépi erővel
- Meglévő sávalaptest átfúrása és megfúrása
- Egyoldali falzsaluzás ferde síkkal
- Csömöszölt beton sávalap készítése C12/15 anyagminőséggel
- Hegesztett acélbetétek elhelyezése
- Betonacél szerelés Fi8-20 mm átmérővel
- Betonacélok szerelése ragasztással
- Vasbeton sávalap készítése C25/30 anyagminőséggel
- Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba
- Visszatöltött földtömörítés
- Kitermelt föld szállítóeszközre rakása, elszállítása
- Sitt, építési törmelék szállítóeszközre rakása, elszállítása

2. Vasalt alaplemez munkái
- Válaszfalak óvatos bontása a téglák szétválogatásával újrafelhasználásra
- Betonaljzatok bontása
- Padozat földkiemelése az épületen belül, kavics ágyazóréteg és új VB alaplemez
készítéséhez
- Meglévő sávalapban fészkek vésése
- Meglévő sávalaptest megfúrása
- Fogadó tükör tömörítése Y=95%
- Talajjavító réteg (kavics ágyazóréteg) készítése
- Talajjavító réteg (kavics ágyazóréteg) tömörítése Y=95%
- Betonacélok szerelése Fi8-12 mm átmérővel
- Betonacélok szerelése ragasztással
- Vasalt alaplemez betonozása C25/30 anyagminőséggel, mixerbetonnal (Mixerkocsi +
betonpumpa használatával)
- Falazat készítése részben a bontott téglából, részben új téglapótlással (25%)

- Sitt, építési törmelék szállítóeszközre rakása, elszállítása

3. Szivárgó és kiegészítő elemeinek munkái
(
Ez a költségvetés-szekció - a szivárgó megépítése mellett - a ház körüli műtárgyak – lépcsők, járdák,
folyókák, kőtámfalak helyreállítási és területrendezési munkáit is tartalmazza!)
- Betonjárda bontása (Felső szakaszok)
- Betonlépcsők és pihenők bontása
- Mellvéd tömbök óvatos bontása visszaépítéshez
- Munkaárok kiemelése
- Munkaárok utánhajtott, szakaszos dúcolása
- Szivárgó-rendszer építése terv szerinti műszaki tartalommal és anyagok használatával
- Tisztító és ellenőrző gyűjtőaknák elhelyezése kiegészítő elemekkel együtt
- Aknafenekek betonozása
- Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba
- Tömörítés gépi erővel
- Talajjavító réteg készítése (homokos kavics) – kültéri járdák és lépcsők tükrei
- Udvari lépcsőelemek és lépcsőkarok zsaluzása, eredetivel megegyező geometriával
- Betonjárdák készítése, helyreállítása, eredetivel megegyező geometriával
- Betonlépcsők (vasalt lépcsőszerkezetek) készítése eredetivel megegyező geometriával

4. A földszinti lakás helyreállítása:

Az elbontott falak újraépítése (tapétázás, festés), konyha és fürdőszoba burkolása, a beépített bútorok, szaniterek  és gépek felszerelése, új víz- és csatornarendszer és a teljes padlózat burkolása illetve ezen munkálatok és anyagok költségeinek megtérítése (87,7%-ban).

 

5.  Csatornázás:

A meglévő eső- és szennyvízcsatornák új nyomvonalon történő kiváltása, és csatlakoztatása a szivárgóhoz, illetve a fővezetékhez.

Ára:

anyag: 1 344 eFt   munkadíj: 868 eFt
Nettó összesen: 2 212 eFt
Áfa 27% 597 eFt
Mindösszesen: 2 809 eFt

 

A várható teljes költség kb. 23-28 000.000 Ft, (ebből a lakás tulajdoni hányad szerinti része 12,3%).  Fedezetül a társasház rendelkezik egy 3,6 milliós LTP szerződéssel, amelyet jelenleg a közös költségben fizetünk ( 5700 Ft/hónap) és lehetőség van egy újabb, jelzálog nélküli és kedvező kamatozású, közös kölcsön felvételére is, amely fedezetet nyújt a teljes költség kiegyenlítésére. (A hitelajánlat másolata megtekinthető a "Felújítás képgalériában" ).

 A teljes ár tartalmazza a lakés helyreállítási költségét (4. pont), kb 5 millió Ft értékben, amelyből a tulajdonost csak a tulajdoni hányada alapján számított összeg terheli.


Mivel a fenti munkálatok megrendeléséhez teljes körű tulajdonosi hozzájárulás szükséges, és csak a lakás teljes kiűritése után kezdhető meg, és az új tulajdonos (ha hozzájárul a terv megvalósításához)  kb. 3-4 hónapig nem költözhet be .

Az erre az időszakra vonatkozó kötbért az árképzésnél figyelembe vettem, de határidő túllépés esetén  a társasházzal ill. a kivitelezővel szemben is érvényesíthető.

 

 

 

 

Asztali nézet